D.S.S. Spoorwegveiligheid BV

Uw partner voor bedrijfsveiligheid werkzaamheden

Welkom op onze website

  

 

D.S.S. Spoorwegveiligheid BV is een door ProRail en stichting RailAlert erkend bedrijf voor de branche Personeelsteller. Onder het toepassingsgebied Personeelsteller (PS) wordt verstaan: Het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van werkplekbeveiliging. Middels een procescertificatieregeling heeft D.S.S. Spoorwegveiligheid BV deze accreditatie verworven. Het bedrijf staat voor het maatschappelijke belang- veiligheid en gezondheid van het werken op en rond het spoor.

De werkzaamheden behorend bij Personeelsteller omvatten het beschikbaar stellen van veiligheidsfunctionarissen alleen aan erkende werkplekbeveiligingsbedrijven. Om te mogen werken als Peroneelsteller aan of nabij de railinfrastructuur, is het bedrijf gecertificeerd door RailAlert. De certificatieregeling is een leidraad om de verantwoordelijkheid te nemen voor het opzetten en onderhouden van een compleet managementsysteem voor werkplekbeveiligingsactiviteiten en/of beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel. Daarnaast is de certificeringsregeling bedoeld om met de certificaten ook een meerwaarde te bewerkstelligen voor opdrachtgevers en inspectiediensten van gekwalificeerd personeel.